You can sponsor this page

Naso vlamingii  (Valenciennes, 1835)

Bignose unicornfish
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Naso vlamingii (Bignose unicornfish)
Naso vlamingii
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Nasinae
Etymology: Naso: Latin, nasus = nose (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 50 m (Ref. 9710), usually 1 - 50 m (Ref. 27115).   Tropical; 24°C - 28°C (Ref. 27115), preferred ?; 30°N - 30°S, 30°E - 89°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-pan-Pacific: East Africa to the Galapagos Is. north to southern Japan, south to the southern Great Barrier Reef and New Caledonia, Tuamotus, throughout Micronesia

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 60.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3145)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 6; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 26-27; Tia cứng vây hậu môn 3; Tia mềm vây hậu môn: 27 - 29. Adults develop a convexly rounded prominent snout and unusually tall dorsal and anal fins. Side of body with vertical blue lines which break up into small blue spots dorsally and ventrally. A broad blue band extending from eye to front of rostral protuberance (Ref 9808).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in deep lagoon and seaward reefs. Found forming loose schools along upper regions of deep drop-offs (Ref. 48637). Forms mid-water aggregations off steep slopes during the day to feed on zooplankton. Usually found alone or in pairs. Omnivorous. Has the ability to show or hide its blue markings (Ref. 9710). Minimum depth reported taken from Ref. 27115.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet