You can sponsor this page

Acipenser schrenckii  Brandt, 1869

Amur sturgeon
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Acipenser schrenckii (Amur sturgeon)
Acipenser schrenckii
Picture by CAFS

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Acipenseriformes (Sturgeons and paddlefishes) > Acipenseridae (Sturgeons) > Acipenserinae
Etymology: Acipenser: Latin, acipenser = sturgeon, 1853 (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; di cư biển sông (để đẻ trứng) (Ref. 26364).   Temperate; 10°C - 20°C (Ref. 2059), preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Endemic to the Amur River system. Two morphs, brown and gray, represent the species in the Amur River basin. Occurrence in the Sea of Japan (Ref. 11102) needs confirmation. International trade restricted (CITES II, since 1.4.98; CMS Appendix II).

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 105.0, range 96 - 125 cm
Max length : 300 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 40142); Khối lượng cực đại được công bố: 190.0 kg (Ref. 40142); Tuổi cực đại được báo cáo: 65 các năm (Ref. 56448)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 38-53; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 20 - 32. Body shields in 5 rows; dorsal shields 11 to 15, lateral shields 32 to 47 and ventral 7 to 10.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in stretches of rivers with sandy or stony bottom. Feed on benthic organisms. Highly prized fish (Ref. 41072).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

The gray morph females in the Amur River reproduce at least every four years (Ref. 40142).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

IUCN, 1990. 1990 IUCN red list of threatened animals. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, U.K. 288 p. (Ref. 3881)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: species profile; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet