You can sponsor this page

Salmo pallaryi  Pellegrin, 1924

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Salmo pallaryi
Salmo pallaryi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Salmoniformes (Salmons) > Salmonidae (Salmonids) > Salmoninae
Etymology: Salmo: Latin, salmo, Plinius = salmon (Ref. 45335).   More on author: Pellegrin.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi.   High altitude, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Extinct; formerly in Lake Aguelman de Sidi Ali, Morocco (Ref. 55619, 94553, 94556).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 28.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 55619); 21.4 cm SL (female); Khối lượng cực đại được công bố: 111.00 g (Ref. 94730)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-16; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 16; Động vật có xương sống: 56 - 59. Diagnosis: large eyes, short jaws and numerous scales (Ref. 94553). Differs from all other Salmo species, except for S. platycephalus, by the overall dusky brown or blackish colour pattern, without contrasting colouration on trunk and fins in adults (Ref. 50055, 55619). Distinguished from S. platycephalus by deep and narrow, and sometimes pointed, snout, large orbits (22% of head length) and more numerous scales (18-20, versus 16) between adipose fin and lateral line; large number of anal fin pterygiophores (12-14, modally 13) compared to other Salmo species (10-11, rarely 12) (Ref. 50055, 55619).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Delling, B. and I. Doadrio, 2005. Systematics of the trouts endemic to Moroccan lakes, with description of a new species (Teleostei: Salmonidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters 16(1):49-64. (Ref. 55619)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet