You can sponsor this page

Giuris margaritacea  (Valenciennes, 1837)

Snakehead gudgeon
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Giuris margaritacea   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Giuris margaritacea (Snakehead gudgeon)
Giuris margaritacea
Picture by Murdy, E.O./Ferraris, C.J., Jr.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Eleotridae (Sleepers) > Eleotrinae

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ gần đáy; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 46888); Mức độ sâu 0 - 5 m (Ref. 86942).   Tropical; 20°C - 30°C (Ref. 2060), preferred ?; 18°N - 25°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa to Oceania: Madagascar to New Guinea, Australia and other islands of Melanesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 29.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 11344); Khối lượng cực đại được công bố: 171.00 g (Ref. 9162); Khối lượng cực đại được công bố: 171.00 g

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 9. Body relatively large, stout and cylindrical with a dorsally flattened head; generally greenish brown with 8-10 dark bars across sides and large black blotch at base of pectoral fins; lower half of head tan or yellowish with 3-4 dark brown to reddish stripes radiating from lower part of eye (Ref. 44894).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults occur in fresh water, estuaries and inshore (Ref. 86252). Found in a variety of habitats including rivers, swamps, coastal streams and floodplains over mud bottoms, often among dense aquatic vegetation or the cover of undercut banks. They feed mainly on aquatic insects and nymphs, but also takes lesser amount of algae, other aquatic plants and small crustaceans. Pelagic larval stage is found in marine water, but adults are always found in freshwater (Ref. 44894).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Plant spawner.

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Allen, G.R., S.H. Midgley and M. Allen, 2002. Field guide to the freshwater fishes of Australia. Western Australian Museum, Perth, Western Australia. 394 p. (Ref. 44894)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet