You can sponsor this page

Microsynodontis nasutus  Ng, 2004

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Microsynodontis nasutus
Microsynodontis nasutus
Picture by Ng, H.H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Mochokidae (Squeakers or upside-down catfishes)
Etymology: Microsynodontis: Greek, mikros = small + Greek, synodon = with the teeth growing all together (Ref. 45335);  nasutus: Species name from the Latin nasutus, meaning large nosed, in reference to the long snout of this species (Ref. 52369).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Ogowe River, Gabon (Ref. 52369).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 52369)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 2; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 11; Động vật có xương sống: 36. Body compressed (Ref. 52369). Predorsal profile gently convex; postdorsal body sloping gently ventrally (Ref. 52369). Head depressed and broad, broadly rounded when viewed laterally and with rounded snout margin when viewed from above (Ref. 52369). Eye ovoid, horizontal axis longest (Ref. 52369). Distinguished from other Microsynodontis species by having a longer snout, 50.0-53.3% of head length (Ref. 52369). %Mouth inferior and crescent-shaped; lips plicate (Ref. 52369). Barbels in three pairs; maxillary barbel long and slender, extending to just beyond base of last pectoral-fin ray; inner mandibular-barbel origin close to midline, extending to base of pectoral spine and with 2 short, thin branches on anterior half and 3-5 long, thin branches on posterior half; outer mandibular barbel originates posterolateral of inner mandibular barbel, extending to middle of pectoral-fin base and with 3-5 long, thin branches (Ref. 52369). Gill openings narrow, extending from immediately ventral to posttemporal to immediately ventral to base of pectoral spine (Ref. 52369). Dorsal fin located at anterior third of body, with convex margin; dorsal-fin spine long, stout and slightly curved, smooth on both anterior and posterior margins (Ref. 52369). Adipose fin moderately long; margin slightly convex for entire length and posterior end deeply incised (Ref. 52369). Caudal fin rounded, with i,5-6,5-6,i principal rays (Ref. 52369). Anal-fin base located ventral to posterior half of adipose fin, with iv-v,6 rays and convex margin (Ref. 52369). Pelvic-fin origin at vertical ventral to posterior end of dorsal-fin base, with slightly convex margin (Ref. 52369). Pectoral-fin spine slightly curved and stout; anterior spine margin with 16-22 small serrations along entire length of spine, serrations antrorse on distal two thirds and anteriorly directed on proximal third; posterior spine margin with 7-9 strong serrations along entire length (Ref. 52369). Lateral line complete and midlateral (Ref. 52369). Dorsal and lateral surfaces of head and body medium brown, fading to cream or light grayish brown on ventral third of body, belly, and ventral surface of head in preserved specimens (Ref. 52369). Snout with a series of cream spots delineating anterior and posterior nares; cheek region with one or two cream spots immediately ventral to orbit; cream band encircling nape at supraoccipital (Ref. 52369). Dorsal third of body with series of four cream vertical bar-shaped marks extending beyond lateral midline of body: first at middle of dorsal-fin base, second at adipose-fin origin, third at middle of adipose-fin base and last on caudal peduncle immediately posterior to adipose fin (Ref. 52369). Ventral third of flanks with a longitudinal series of five to seven cream spots or vertical bar-shaped marks (Ref. 52369). Dorsal, pectoral, pelvic and anal fins hyaline and sometimes with one or two rows of faint spots forming longitudinal brown rows; caudal fin with similar series of elongate marks forming two to three irregular columns (Ref. 52369).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in a whitewater river (Ref. 52369).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H., 2004. The Microsynodontis (Teleostei: Siluriformes: Mochokidae) of the lower Guinea region, west central Africa, with the description of eight new species. Zootaxa 531:1-52. (Ref. 52369)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet