You can sponsor this page

Gastromyzon ocellatus  Tan & Ng, 2004

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gastromyzon ocellatus
Gastromyzon ocellatus
Picture by JJPhoto

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Balitoridae (River loaches)
Etymology: Gastromyzon: Greek, gaster = stomach + Greek, myzo = to suckle (Ref. 45335);  ocellatus: Specific name from the Latin ocellus, meaning eye, in allusion to the eye-like patterns on the lateral of the body.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: southern Sarawak, Malaysia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 55025)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia mềm vây hậu môn: 5; Động vật có xương sống: 30 - 31. Distinguished from its congeners in having the following unique combination of characters: body dark brown, dorsum with 7-8 cream bars, side with bars complete or interrupted to form an ocellus pattern, head dorsum dark brown with cream spots and blotches; caudal fin red when live; lack of secondary rostrum; lack of a postoral pouch; gill slit angular, subopercular groove present and continuous to pectoral fin origin; a rounded snout when viewed dorsally; presence of sublacrimal groove; abdomen without scales; 56-61 scales on lateral line; pelvic fin not overlapping anal fin origin, adpressed dorsal fin not overlapping anal fin origin (Ref. 55025).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits fast flowing rocky streams (Ref. 84801). Syntopic with Gastromyzon ctenocephalus (Ref. 55025).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Tan, H.H. and P.K.L. Ng, 2004. Two new species of freshwater fish (Teleostei: Balitoridae, Osphronemidae) from southern Sarawak. p. 267-284. In H.S. Yong, F.S.P. Ng and E.E.L. Yen (eds.) Sarawak Bau Limestone Biodiversity. The Sarawak Museum Journal 59(80) (New Series); Special Issue No. 6. (Ref. 55025)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless




Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet