You can sponsor this page

Mystus alasensis  Ng & Hadiaty, 2005

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Mystus alasensis
Mystus alasensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Bagridae (Bagrid catfishes)
Etymology: Mystus: Greek, mystax = whiskered, used by Belon in 1553 to describe all fishes with whiskers (Ref. 45335);  alasensis: Name derived from the Sungai Alas (Alas River) drainage.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Sungai Alas drainage in Sumatra, Indonesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 55439)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia mềm vây hậu môn: 12 - 14; Động vật có xương sống: 38 - 41. Distinguished from all other Southeast Asian congeners, except Mystus castaneus, M. impluviatus and M. nigriceps by the following combination of characters: a moderately long (29-37% SL), low adipose-fin, uniform body color, fossa on midline of the cranium not reaching to the base of the supraoccipital process and extremely long maxillary barbels that reach beyond the base of the caudal fin (Ref. 55439). Differs from M. castaneus, M. impluviatus and M. nigriceps in lacking a dark triangular mark at the base of the caudal fin. Further differs from M. nigriceps in having a longer (34.3-36.3% SL vs. 26.3-31.4), deeper (6.7-7.5% SL vs. 4.1-6.0) adipose fin and longer pelvic fins (17.6-20.2% SL vs. 13.4-16.7); and from M. castaenus and M. impluviatus in having a more gently-sloping dorsal profile of the head. Differs also from M. impluviatus in lacking (vs. presence) of fontanel on the supraoccipital and having a deeper adipose fin (6.7-7.5% SL vs. 4.7-6.0) (Ref. 55439).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Oviparous, distinct pairing possibly like other members of the same family (Ref. 205).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H. and R.K. Hadiaty, 2005. Two new bagrid catfish (Teleostei: Bagridae) from the Alas River drainage, northern Sumatra. Ichthyol. Explor. Freshwat. 16(1):83-92. (Ref. 55439)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet