You can sponsor this page

Gogo arcuatus  Ng & Sparks, 2005

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gogo arcuatus
Gogo arcuatus
Picture by Ng, H.H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Anchariidae (Vaonas)
Etymology: Gogo: Gogo is the Malagasy word most commonly used to refer to members of Anchariidae.;  arcuatus: The specific epithet come from the Latin arcuatus, meaning bent like a bow, in reference to the concave shape of the dorsoposterior margin of the dorsal fin (Ref. 56142).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Sandrananta River drainage in southeastern highlands of Madagascar (Ref. 56142).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 18.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 56142)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 2; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 12; Động vật có xương sống: 43. Diagnosis: Gogo arcuatus is distinguished from other members of Anchariidae by the following unique characters: a larger eye, 17.7-18.0% of head length vs. 9.2-15.9%; mottled brownish-gray colouration vs. highly mottled dark gray and cream, solid purplish-gray or lead gray; and a concave dorsoposterior margin of the dorsal fin vs. straight (Ref. 56142). It can be further distinguished from G. brevibarbis in having unicuspid teeth vs. bicuspid (Ref. 56142).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Gogo arcuatus is found in pools surrounded by large, exposed boulders from a clear, shallow, forested stretch of the river, where the substrate is very rocky and the current swift (Ref. 56142).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H. and J.S. Sparks, 2005. Revision of the endemic Malagasy catfish family Anchariidae (Teleostei: Siluriformes), with descriptions of a new genus and three new species. Ichthyol. Explor. Freshwaters 16(4):303-323. (Ref. 56142)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet