You can sponsor this page

Careproctus macrophthalmus  Chernova, 2005

Large-eyed tadpole
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Careproctus macrophthalmus (Large-eyed tadpole)
Careproctus macrophthalmus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Liparidae (Snailfishes)
Etymology: Careproctus: Greek, kara = face + Greek, proktos = anus (Ref. 45335);  macrophthalmus: Name refers to the large-eye trait of this species..   More on author: Chernova.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 260 - 275 m (Ref. 41470).   Temperate, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northeast Atlantic: Barents Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - 9.7 cm
Max length : 10.9 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 41470)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 53-56; Tia mềm vây hậu môn: 48 - 51; Động vật có xương sống: 59 - 62. Diagnosis: Long-finned, slit-eyed careproct with slanted mouth and silvery belly and peritoneum; body low, cylindrical, its greatest body depth 93% head length (HL); head wide and flattened, its width almost equal to greatest depth; upper ray of pectoral found at the level of lower edge of eye, base of lower ray at the vertical of anterior third of eye; eye large (27% HL); teeth similar in size; gill slit against eye 0.9 of its diameter; disc, 24% HL (Ref. 41470).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chernova, N.V., 2005. New species of Careproctus Liparidae fom the Barents Sea and adjacent waters. J. Ichthyol. 45(9):689-690. (Ref. 41470)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet