You can sponsor this page

Capoeta banarescui  Turan, Kottelat, Ekmekçi & Imamoglu, 2006

Banarescu’s barb
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Capoeta banarescui (Banarescu’s barb)
Capoeta banarescui
Picture by Engin, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Cyprininae
Etymology: Capoeta: The local vernacular name "kapwaeti" used in Georgia and Azerbaikhan (Ref. 45335);  banarescui: Named for Petru Banarescu for his knowledge of the Turkish fish fauna..   More on author: Kottelat.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Subtropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Turkey.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 40.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 57640); Khối lượng cực đại được công bố: 838.00 g (Ref. 57640); Tuổi cực đại được báo cáo: 12 các năm (Ref. 57640)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 45 - 46. Diagnosis: Distinguished from its congeners by the combination of the following characters: two pairs of barbels; snout pointed; 64-77 lateral line scales; 12-14 rows of scales between lateral line and dorsal fin origin, 9-11 between lateral line and anal-fin origin; 12-16 gill rakers on first gill arch; shape of lower jaw not sexually dimorphic; head length 22.2-25.8% SL; depth of caudal peduncle 9.8-11.7% SL; head width at posterior margin of eye 49.4-58.2% HL; snout depth at nostril 29.7-35.I% HL; length of anterior barbel 12.4-20.8% HL and posterior barbel 18.4-28.8% HL (Ref. 57640).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits swift flowing water, with cobbles and pebbles bottom. Feeds mainly on zoo- and phytoplankton, some invertebrate, algae and other aquatic plants. Reported to spawn between May and June in Çoruh. In stream Oltu, it reaches 40 cm FL, 838 g and 12 years; reaches sexual maturity at 2-3 years (Ref. 57640).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Turan, D., M. Kottelat, F.G. Ekmekçi and H.O. Imamoglu, 2006. A revirew of Capoeta tinca, with descriptions of two new species from Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Rev. Suisse de Zoologie 113(2):421-436. (Ref. 57640)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless




Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet