You can sponsor this page

Symphurus monostigmus  Munroe, 2006

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Symphurus monostigmus
Symphurus monostigmus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Pleuronectiformes (Flatfishes) > Cynoglossidae (Tonguefishes) > Symphurinae
Etymology: Symphurus: Greek, syn, symphysis = grown together + Greek, oura = tail (Ref. 45335);  monostigmus: Name from the Greek word 'manos' (= one) and 'stigma' (= spot), referring to the single, conspicuous, black spot on the anteroventral region of the ocular side of the abdomen.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 65 - 110 m (Ref. 57441).   Temperate, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: South Africa.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 57441)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 86; Tia mềm vây hậu môn: 73 - 74; Động vật có xương sống: 48. Diagnosis: Distinguished by having an irregular, conspicuous, dark spot overlying the anteroventral ocular-side body cavity; a 1-2-2-2-2 ID pattern; caudal-fin rays 14; dorsal-fin rays 86; anal-fin rays 73-74; total vertebrae 48; bluntly rounded to squarish snout; small eye (100-138 in thousandths of HL) with small pupil (pupil diameter/eye diameter 28-32%); ocular side uniformly yellowish-white with numerous, darker, reddish-brown freckles; blind side is uniformly yellowish-white; black peritoneum (posterior region only); and dorsal and anal fins without conspicuous spots or ocelli (Ref. 57441).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Munroe, T.A., 2006. New Western Indian Ocean tonguefish (Pleuronectiformes: Cynoglossidae, Symphurus). Copeia 2006(2):230-234. (Ref. 57441)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet