You can sponsor this page

Nothobranchius hengstleri  Valdesalici, 2007

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Nothobranchius hengstleri
Nothobranchius hengstleri
Picture by Valdesalici, S.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Nothobranchiidae (African rivulines)
Etymology: Nothobranchius: Greek, nothos = false + Greek, brangchia = gill (Ref. 45335);  hengstleri: Named in honor of the collector, Mr. Holger Hengstler of Munich, Germany.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Tầng nổi.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: near Nassoro village, Cabo Delgado Province, northeastern Mozambique (Ref. 58960).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.1 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 58960); 4.1 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 13 - 16; Tia cứng vây hậu môn 14-16. A robust, moderately deep-bodied Nothobranchius with pointed snout, terminal mouth directed upward. Longitudinal series of scales 25-26 + 2-4 on caudal fin base. Males' body profile convex on dorsal and ventral margins, slightly concave on caudal peduncle posterior to dorsal and anal fins. Greatest body depth observed at level of pelvic fins base. Dorsal and anal fins rounded, their tips with rudimentary filamentous rays. Caudal fin perfectly rounded. Membranes of pelvic fins fusing near the base, tips reaching urogenital papilla. Dorsal and anal fins with small papillate contact organs. Opercular membrane projecting from opercle, distal edge slightly wrinkled (ref. 58960).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Type locality is a temporary pool of about 6 m long, 1.5 m wide and 0.10 m deep; no aquatic vegetation present, only dry grass along the shore; water brown and turbid; pH 7.5; no other fish present (Ref. 58960).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Valdesalici, S., 2007. A new species of the genus Nothobranchius (Cyprinodontiformes: Nothobranchiidae) from the coastal area of northeastern Mozambique. Zootaxa 1587:61-68. (Ref. 58960)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet