You can sponsor this page

Glyptothorax rugimentum  Ng & Kottelat, 2008

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Glyptothorax rugimentum
Glyptothorax rugimentum
Picture by JJPhoto

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Sisoridae (Sisorid catfishes) > Glyptosterninae
Etymology: Glyptothorax: Greek, glyptes = carver + Greek, thorax = breast (Ref. 45335);  rugimentum: Derived from the Latin ruga (crease), and mentum (chin), in reference to the presence of unculiferous skin ridges on the gular region..   More on author: Kottelat.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Ataran, Salween and Sittang River drainages in Myanmar and western Thailand.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 7.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 74930)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 1; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 11; Động vật có xương sống: 35 - 38. Can be differentiated from all members of the Glyptothorax except Glyptothorax indicus in having the unculiferous ridges of the thoracic adhesive apparatus extending anteriorly onto the gular region (vs. gular region without unculiferous ridges). Differs from Glyptothorax indicus in having a wider head (19.1-22.6% SL vs. 16.3-18.9), larger eye (8.4-11.6% HL vs. 6.2-8.1), shorter nasal barbels (not reaching anterior orbital margin vs. reaching to middle of orbit; 24.5-37.1% HL vs. 37.8-52.5), a narrower thoracic adhesive apparatus (in a rhomboidal, somewhat U-shaped field vs. a more laterally divergent chevron-shaped field), pelvic-fin origin at (vs. posterior) vertical through base of last dorsal-fin ray, a more steeply-sloping posterior margin of the adipose fin, and the presence ( vs. absence) of light and dark vertical bands on the caudal peduncle (Ref. 74930).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Ng, H.H. and M. Kottelat, 2008. Glyptothorax rugimentum, a new species of catfish from Myanmar and western Thailand (Teleostei: Sisoridae). Raffles Bull. Zool. 56(1):129-134. (Ref. 74930)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet