You can sponsor this page

Gymnothorax javanicus  (Bleeker, 1859)

Giant moray
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Gymnothorax javanicus (Giant moray)
Gymnothorax javanicus
Picture by Patzner, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenidae (Moray eels) > Muraeninae
Etymology: Gymnothorax: Greek, gymnos = naked + Greek, thorax, -akos = breast (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 50 m (Ref. 30573).   Tropical, preferred ?; 30°N - 25°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Red Sea and East Africa (Ref. 33390) to the Marquesas and Oeno Atoll (Pitcairn Group), north to the Ryukyu and Hawaiian islands, south to New Caledonia and the Austral Islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 300 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9710); Khối lượng cực đại được công bố: 30.0 kg (Ref. 30404)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Tia cứng vây hậu môn 0; Động vật có xương sống: 137 - 143. Juveniles are tan with numerous large black spots. Adults have black specks that grade into leopard-like spots behind the head and a black area surrounding the gill opening.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found in lagoon and seaward reefs. Commonly seen species along deep drop-offs and slopes in Indonesian waters (Ref. 48635). Benthic (Ref. 58302). Juveniles more secretive and occur on intertidal reef flats (Ref. 37816). It feeds primarily on fishes and occasionally on crustaceans. This is the largest Indo-Pacific moray eel (Ref. 30404), perhaps reaching 3 m in length. Because of its position at the top of the reef's food chain it is often ciguatoxic. Attacks humans when provoked (Ref. 3132). Minimum depth reported taken from Ref. 10713. Solitary in reef holes (Ref 90102).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Observations on prespawning behavior include a pair entwined around one another lying on the bottom of the reef area (Ref. 93344).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chen, H.-M., K.-T. Shao and C.T. Chen, 1994. A review of the muraenid eels (Family Muraenidae) from Taiwan with descriptions of twelve new records. Zool. Stud. 33(1):44-64. (Ref. 6934)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Reports of ciguatera poisoning (Ref. 4690)
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế; Bể nuôi cá: Bể cá công cộng
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet