You can sponsor this page

Lates japonicus  Katayama & Taki, 1984

Japanese lates
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Lates japonicus (Japanese lates)
Lates japonicus
Picture by IGFA

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Latidae (Lates perches)
Etymology: Lates: Latin, lateo, latere = to be hidden.

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina; sötvatten; brackvatten bottenlevande.   Subtropical, preferred ?; 45°N - 24°N

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Northwest Pacific: Japan.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 130 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 40637); publicerad maxvikt: 33.0 kg (Ref. 40637)

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Juveniles ascend rivers. Commercially cultured in Japan.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Masuda, H., K. Amaoka, C. Araga, T. Uyeno and T. Yoshino, 1984. The fishes of the Japanese Archipelago. Vol. 1. Tokai University Press, Tokyo, Japan. 437 p. (text). (Ref. 559)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Fiskeri: kommersiell; sportfisk: ja
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor