You can sponsor this page

Phalloceros anisophallos  Lucinda, 2008

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Phalloceros anisophallos
Phalloceros anisophallos
Male picture by Lucinda, P.H.F.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Poeciliidae (Poeciliids) > Poeciliinae
Etymology: Phalloceros: Greek, phallos = penis + Greek, keras = horn (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

South America: Brazil in the drainages of rio Parati, rio Barra Grande, rio São Roque, rio Taquari and rio Itinguçu (small coastal drainages of Rio de Janeiro).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 76852); 4.5 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-8; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 11; Động vật có xương sống: 32. Autapomorphically diagnosed by having hook on left half of gonopodial appendix near its tip, located approximately from distal quarter to the distal third of length of gonopodial appendix, and spot on median region of flanks elongate, forming a vertical bar reaching dorsal and ventral profiles. Differs from its congeners but Phalloceros megapolos, Phalloceros spiloura, Phalloceros malabarbai, Phalloceros alessandrae, Phalloceros buckupi, Phalloceros uai, Phalloceros lucenorum, Phalloceros pellos, and Phalloceros reisi by the female urogenital papilla curved to the right, located laterally (vs. slightly left turned and with a lateral ramus or straight located along midventral line); and border of the anal aperture in contact with the first anal-fin ray or very close to it (vs. separated from first anal-fin ray by the female urogenital papilla). Can be differentiated from its congeners except Phalloceros spiloura, Phalloceros uai, Phalloceros lucenorum, Phalloceros pellos, and Phalloceros reisi by the absence of the right hook and presence of the left one (vs. absence or presence of left and right hooks), and gonopodial appendix asymmetrical; its halves different from each other; right half wider than left one (vs. gonopodial appendix symmetrical; its halves similar to each other). Can be separated from Phalloceros spiloura by the absence of a caudal peduncle spot (vs. presence of caudal peduncle spot); from Phalloceros uai by the presence of a wide and square-shaped lateral spot in large specimens (vs. absence of such spot); from Phalloceros lucenorum by rectangular tip of hook on left half of gonopodial appendix (vs. rounded tip); from Phalloceros lucenorum, Phalloceros pellos, and Phalloceros reisi by the lateral spot in adult females very narrow, forming a vertically elongated bar covering up to the length corresponding to two scales length in horizontal direction and 2-4 scales in vertical direction (vs. lateral spot in adult females absent, small, or elliptical to roundish, but never forming a vertical bar) (Ref. 76852).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lucinda, P.H.F., 2008. Systematics and biogeography of the genus Phalloceros Eigenmann, 1907 (Cyprinodontiformes: Poeciliidae: Poeciliinae), with the description of twenty-one new species. Neotrop. Ichthyol. 6(2):113-158. (Ref. 76852)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet