You can sponsor this page

Sunagocia sainsburyi  Knapp & Imamura, 2004

Sainsbury's flathead
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Sunagocia sainsburyi   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sunagocia sainsburyi (Sainsbury\
Sunagocia sainsburyi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Platycephalidae (Flatheads)
Etymology: sainsburyi: Named for Keith J. Sainsbury.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 20 - 74 m (Ref. 76979).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific coasts of Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 76979)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7 - 9; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia mềm vây hậu môn: 12; Động vật có xương sống: 27. This species has the following characters: preorbital spines 4-5; total gill rakers on the first arch 5; bony expansion of the suborbital ridge upper base on cheek with 1-2 rows of small spines; maxilla reaching to below middle eye; papilla on upper surface of eye absent; ethmoid with a series of spines and several pairs of nasal spines; supraorbital and suborbital ridges with numerous smaller spines; no sensory tubules on cheek area below the suborbital ridge (Ref. 76979).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

A benthic species found in soft-bottom continental shelves (Ref. 75154).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Knapp, L.W. and H. Imamura, 2004. Sunagocia sainsburyi, a new flathead fish (Scorpaeniformes: Platycephalidae) from northwestern Australia. Proc. Biol. Soc. Wash. 117(4):545-550. (Ref. 76979)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet