You can sponsor this page

Aapticheilichthys websteri  (Huber, 2007)

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Aapticheilichthys websteri
Aapticheilichthys websteri
Picture by Musschoot, T.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Poeciliidae (Poeciliids) > Procatopodinae
Etymology: websteri: Named for Kent Webster, discoverer of the species on the night of the Asian tsunami, who has devoted much of his life to breeding aquarium fishes, notably Australian and New Guinean rainbows, professionally in the Peninsula Hatchery, Gardena, California (Ref. 78622).

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Tropical, preferred ?

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Africa: Akaka Camp in western Gabon (Ref. 78622).

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.1 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 78622)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 7-9; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 11 - 13. Diagnosis: It is distinguished from all other lampeyes by the superimposed insertion of dorsal and anal fins vs. dorsal fin insertion always posterior to anal fin insertion by at least 4 rays; besides it is separated from the similarly patterned and sympatric Aplocheilichthys spilauchen by the smaller maximum size in both sexes, by the more advanced dorsal fin, by the less high peduncular depth, by the presence of red pigment markings on male sides and unpaired fins vs. silvery or gold markings, by the absence of a barred pattern on male sides vs. presence, by the absence of melanistic pigments on body vs. with many dark small spots, by the absence of extended rays in male posterior anal fin vs. presence, and by being more laterally compressed; it is separated from Procatopus, Plataplochilus and Rhexipanchax species by the more sharply pointed mouth in addition to the D/A value (Ref. 78622). It is separated from its congeners living in the same region from southern Equatorial Guinea to Cabinda by the rounded shape of the posterior margin of dorsal and anal fins in both sexes vs. cut straight along the last ray, by the vertical red bars in male vs. never such a pattern, by the more conspicious reticulated gray 'net along scale edges vs. faint or absent, and by the absence of an upper acumen or extension in caudal fin of dominant male vs. presence (Ref. 78622).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in a river less than 10 meters wide and less than 1 meter depth during dry season, warm water of over 80°F during the day, slightly acid water, pH just over 6, in primary forest (Ref. 78622). Non-annual reproduction with two weeks' water incubation of eggs and schooling in small groups of a few dozens of specimens of various ages and dominance; several individualos may have gone through a sex change (Ref. 78622).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Huber, J.H., 2007. Procatopus websteri: a new species of lampeye killifish from Akaka Camp, western Gabon (Teleostei: Poeciliidae: Aplocheilichthyinae), exhibiting similarities of pattern and morphology with another sympatric lampeye species, Aplocheilichthys spilauchen. Trop. Fish Hobbyist 55(1):110-114. (Ref. 78622)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต