You can sponsor this page

Epinephelus marginatus  (Lowe, 1834)

Dusky grouper
Upload your photos and videos
Pictures | Stamps, Coins | Google image
Image of Epinephelus marginatus (Dusky grouper)
Epinephelus marginatus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets) > Epinephelinae
Etymology: Epinephelus: Greek, epinephelos = cloudy (Ref. 45335).

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 8 - 300 m (Ref. 27000), usually ? - 50 m (Ref. 5222).   Subtropical, preferred 26°C (Ref. 107945); 54°N - 43°S, 65°W - 58°E (Ref. 5222)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

East and Southwest Atlantic and Western Indian Ocean: East Atlantic: throughout the Mediterranean Sea, and from the southern Bay of Biscaye to southern tip of Africa. Stray specimens reported from the British Isles, and eastern English Channel (Normandy, France; Ref. 92236). Southwest Atlantic: southeastern Brazil, Uruguay, and Argentina. Western Indian Ocean: from tip of Africa to southern Mozambique and southern Madagascar. Reported from Oman and La Reunion I.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 47.0  range ? - ? cm
Max length : 150 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12382); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 60.0 kg (Ref. 5222); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 50 ปี (Ref. 12382)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 11; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 14-16; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 8 - 9. Diagnosis: head and body dark reddish brown or greyish dorsally, usually yellowish gold ventrally; irregular white, pale greenish yellow or silvery grey blotches usually visible on the body and head and mostly arranged in vertical series; more or less distinct black maxillary streak; dark brown median fins; distal edge of anal and caudal fins, often also pectoral fins, narrowly white; pelvic fins blackish distally; pectoral fins dark reddish brown or grey; margin of spinous dorsal fin and basal part of the paired fins often golden yellow; head length 2.3-2.5 in SL; convex interorbital area; rounded preopercle, finely serrate, serrae at angle slightly enlarged; smooth subopercle and interopercle; eye diameter greater than or subequal to interorbital width in fish 10-30 cm SL, less than interorbital in fish over 40 cm SL; posterior and anterior nostrils subequal or posterior nostril slightly larger; maxilla naked, reaching to or slightly past vertical at rear edge of eye; 2-4 rows of subequal teeth on midlateral part of lower jaw (Ref. 89707).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults prefer rocky bottoms (Ref. 5222), are solitary and territorial (Ref. 12382). Juveniles are found closer to shore (Ref. 48605) in rocky tidal pools (Ref. 48609). Enters brackish environments (Ref. 57293). Mainly feed on crabs and octopi; larger individuals feed on a greater proportion of fishes, the majority of which are reef-associated species (Ref. 6842). A protogynous hermaphrodite (Ref. 55367). Mature individuals form spawning aggregations (Ref. 55367). Utilized as a food fish (Ref. 171). Readily caught by anglers (Ref. 5222). Not adapted well in an aquarium (Ref. 12382).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

A monandric species (Ref. 55367). In Europe, sex reversal occurs when females are about 14-17 years of age and between 80 to 90 cm TL (Ref. 51466). From another study, sex change occurs at 88 cm TL and 12 years of age (Ref. 55367). Protogynous hermaphrodite species, reaching its first sexual maturity as female at 5 years and becoming male after 10 years (some females remain so for some more years). Spawning happens during the summer.

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Heemstra, Phillip C. | ผู้ร่วมมือ

Heemstra, P.C. and J.E. Randall, 1993. FAO Species Catalogue. Vol. 16. Groupers of the world (family Serranidae, subfamily Epinephelinae). An annotated and illustrated catalogue of the grouper, rockcod, hind, coral grouper and lyretail species known to date. Rome: FAO. FAO Fish. Synop. 125(16):382 p. (Ref. 5222)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: เน้นการพาณิชย์; การตกปลาเป็นกีฬา: ใช่
FAO(การประมง: การผลิต; publication : search) | FisheriesWiki | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต