You can sponsor this page

Siokunichthys striatus  Fricke, 2004

New Caledonian soft-coral pipefish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Siokunichthys striatus (New Caledonian soft-coral pipefish)
Siokunichthys striatus
Male picture by Fricke, R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Syngnathiformes (Pipefishes and seahorses) > Syngnathidae (Pipefishes and seahorses) > Syngnathinae
Etymology: Siokunichthys: From Siokun Bay, Zamboanga peninsula, Philippines + Greek, ichthys = fish;  striatus: Name from the Latin 'striatus', referring to the striae on the lower parts of the opercle..   More on author: Fricke.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 5 m (Ref. 75989).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Pacific: New Caledonia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 75989)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 26. This species is characterized by the striae on the ventral portion of the opercle; no longitudinal ridge on the opercle; 26 dorsal fin rays; 9-10 pectoral fin rays; 14 trunk rings; 43 tail rings; 5.5 subdorsal rings; dorsal fin origin on 1st tail ring; snout length 2.8 in head length, its depth 2.2 in snout length (Ref. 75989).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Collected among Sargassum on rocky substrate at 2 m (Ref. 75989).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Male carries the eggs in a brood pouch (Ref. 205).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Fricke, R., 2004. Review of the pipefishes and seahorses (Teleostei: Syngnathidae) of New Caledonia, with descriptions of five new species. Stuttgarter Beitr. Naturkd., Ser. A Nr. 668:1-67. (Ref. 75989)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet