You can sponsor this page

Saurida tumbil  (Bloch, 1795)

Greater lizardfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Saurida tumbil (Greater lizardfish)
Saurida tumbil
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Aulopiformes (Grinners) > Synodontidae (Lizardfishes) > Harpadontinae
Etymology: Saurida: Derived from Greek, sauros = lizard (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; sống cả ở nước ngọt và nuớc mặn (Ref. 51243); Mức độ sâu ? - 700 m (Ref. 100719), usually 20 - 60 m (Ref. 54876).   Tropical, preferred 27°C (Ref. 107945); 30°N - 35°S, 32°E - 155°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-West Pacific: Red Sea and east coast of Africa (except Kenya), including Madagascar to the Persian Gulf, Arabian Sea (Ref. 9819), and further east to southeast Asia and Australia. Does not appear to occur in the central or eastern Pacific.

Length at first maturity / Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm 30.0, range 19 - 35 cm
Max length : 60.0 cm FL con đực/không giới tính; (Ref. 1287)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-13; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 10 - 11. Body is cigar-shaped, rounded or slightly compressed; the head pointed and depressed; the snout broader than long. Color is generally brown above and silver below; the back with faint cross bands. The tips of the dorsal and pectorals and the lower caudal lobe blackish.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Found on muddy bottoms (Ref. 30573) and trawling grounds (Ref. 58652). Feeds on fishes, crustaceans, and squids (Ref. 30573). Sold fresh.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Cressey, R.F. and R.S. Waples, 1984. Synodontidae. In W. Fischer and G. Bianchi (eds.) FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Volume 4. FAO, Rome. (Ref. 3520)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: Tính thương mại
FAO(Các nghề cá: Sản xuất, species profile; publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet