You can sponsor this page

Gymnothorax taiwanensis  Chen, Loh & Shao, 2008

Taiwanese moray eel
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Gymnothorax taiwanensis   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gymnothorax taiwanensis (Taiwanese moray eel)
Gymnothorax taiwanensis
Male picture by Chen, H.M./Loh, K.H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Anguilliformes (Eels and morays) > Muraenidae (Moray eels) > Muraeninae
Etymology: Gymnothorax: Greek, gymnos = naked + Greek, thorax, -akos = breast (Ref. 45335);  taiwanensis: Named for its type locality, Taiwan.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 3 - 30 m (Ref. 79874).   Subtropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: Taiwan.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 52.3 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 79874); 42.5 cm TL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 117 - 121. This moderately sized moray is distinguished by having the anus behind the mid-body; short jaws; stout teeth, with vomerine teeth biserial; body color brownish with pale thin reticular pattern; when fresh with yellowish mucus on skin surface; darkish tips or rims on nostrils; orange irises; mean vertebral formula 5-55-119 (Ref. 79874).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in shallow reef and rocky shorelines, benthic. Feeds mainly on crustaceans and small fishes. All female specimens were found with ripe ovaries with ova measuring about 0.8-1.0 mm in diameter. Spawning apparently occurs near or from July- August (Ref. 79874).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Chen, H-M., K-H. Loh and K-T. Shao, 2008. A new species of moray eel, Gymnothorax taiwanensis, (Anguilliformes: Muraenidae) from Eastern Taiwan. The Raffles Bull. Zool. 19:131-134. (Ref. 79874)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet