You can sponsor this page

Enneapterygius sheni  Chiang & Chen, 2008

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Enneapterygius sheni
Enneapterygius sheni
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Tripterygiidae (Triplefin blennies) > Tripterygiinae
Etymology: Enneapterygius: Greek, ennea = nine times + Greek, pterygion = little fin (Ref. 45335);  sheni: Named for Prof. S.C. Shen, for his contribution to the systematics of marine fishes, inlcuding triplefins in Taiwan.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 3 - 12 m (Ref. 79877).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Nortwest Pacific: Taiwan.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.3 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 79877)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 15; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 17; Động vật có xương sống: 34. This species is distinguished from its congeners in having the following characters: D1 III, D2 XII, D3 9; A I,17; lateral line discontinuous, first series with 16-18 pored scales, second series 16-18 notched scales; mandibular pore system 4+1+4; supraorbital cirrus simple and broad; nasal cirrus simple and slender; first dorsal fin is equal to or higher than second; in males, head with a black mask, D1 and D2 and anal fins are entirely blackish; D2 with 4 black blotches and anal fin with 8-9 basal blackish-brown streaks in female; grayish-black opercle; caudal peduncle with a black streak (Ref. 79877).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Female members of the Tripterygiidae have eggs that are hemispherical and covered with numerous sticky threads that anchor them in the algae on the nesting sites (Ref. 240). Larvae are planktonic which occur primarily in shallow, nearshore waters (Ref. 94114).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Fricke, Ronald | Người cộng tác

Chiang, M.-C. and I.-S. Chen, 2008. Taxonomic review and molecular phylogeny of the triplefin genus Enneapterygius (Teleostei: tripterygiidae) from Taiwan, with descriptions of two new species. The Raffles Bull. Zool. 19:183-201. (Ref. 79877)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet