You can sponsor this page

Upeneus margarethae  Uiblein & Heemstra, 2010

Margaretha's goatfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Upeneus margarethae   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Upeneus margarethae (Margaretha\
Upeneus margarethae
Male picture by Heemstra, P.C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Mullidae (Goatfishes)
Etymology: Upeneus: Greek, ypene, -es = upper lip (Ref. 45335);  margarethae: Named for Margaretha Uiblein (née Feichtinger).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 8 - 50 m (Ref. 83903).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indian Ocean: Red Sea to Somalia, Kenya, Mozambique, Madagascar, Persian Gulf, Sri Lanka, NW Australia, N Australia (Arafura Sea).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 11.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 83903)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 8; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9. This species is distinguished by the following characters: D VIII,9; pectoral fins 13-14, usually 14 (in 26 of 29 individuals); gill rakers 4-7 + 16-18 = 21-24; lateral line scales 28-30; body depth at first dorsal fin origin 22-26% SL and at anus 20-24% SL; caudal-peduncle depth 9.3-11% SL; maximum head depth 19-23% SL; head depth through eye 15-19% SL; head length 27-31%SL; orbit length 6.5-9.1% SL; upper jaw length 10-12% SL; barbel length 16-20% SL; caudal-fin length 27-31% SL; anal-fin height 14-18% SL; pelvic-fin length 20-24% SL; pectoral-fin length 21-25% SL; first dorsal-fin height 20-23% SL; second dorsal-fin height 16-20% SL; 8-10 total bars on caudal fin, 4 bars on upper caudal-fin lobe, 3 on lobe itself and 1 at the lobe base; broad red band lower caudal-fin lobe, covering up to 5-6 red bars which are only partly visible along the outer, ventral fin margin in fresh fish, usually not retained on preserved one, but with some traces of bars and dark pigmentation at the lower lobe fin tip; a mid-lateral body stripe running through eye, red from snout tip to eye and yellow from behind eye to caudal-fin base, not retained on preserved fish; tip of first dorsal-fin pale; barbels white; body red above lateral line, body and head white laterally, with red or rose dots or blotches, ventral side of head and belly white; body uniformly pale brown in preserved fish; first minute dorsal-fin spine often dark pigmented forming a small spot at fin origin that is often distinct from above in preserved fish (Ref. 83903).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Uiblein, F. and P.C. Heemstra, 2010. A taxonomic review of the Western Indian Ocean goatfishes of the genus Upeneus (Family Mullidae), with descriptions of four new species. Smithiana 11:35-71. (Ref. 83903)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet