You can sponsor this page

Glossanodon kotakamaru  Endo & Nashida, 2010

Kotaka’s argentine
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Glossanodon kotakamaru (Kotaka’s argentine)
Glossanodon kotakamaru
Picture by Endo, H.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Osmeriformes (Smelts) > Argentinidae (Argentines or herring smelts)
Etymology: Glossanodon: Greek, glossa = tongue + Greek, anodos = without teeth (Ref. 45335);  kotakamaru: Named for the National Research Institute of Fisheries Science research vessel Kotaka-maru, from which the paratypes and many other scientific specimens from Tosa Bay were collected.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 146 - 300 m (Ref. 84005).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: Japan.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.5 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-13; Tia mềm vây hậu môn: 11 - 13; Động vật có xương sống: 49 - 50. This species is unique in having the following set of characters: D 12-13; A 11-13; pectoral-fin rays 21-23; pelvic-fin rays 13-14; branchiostegal rays 5; gill-rakers on first arch 37-40; vertebrae 49-50; small conical teeth on middle of lower jaws 2-4, teeth on tongue and 1-3; predorsal 48-49% SL; prepectoral 29-30% SL; prepelvic 55-56% SL; distance from pelvic to anal-fin origins 30-31% SL; caudal peduncle depth 5.5-5.9%; HL and 29-30% SL; eye diameter 32-33% HL; snout length 33% HL; maxillary depth 12% HL; anus immediately anterior to anal-fin origin; large black blotches on upper and lower opercular region 2; a black longitudinal stripe running dorsal to lateral line; pigmented isthmus to thorax and fin bases; no melanophores externally on chest to anus (Ref. 84005).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs over muddy and sandy bottoms, at depths of about 150-300 m; young specimens collected at 146-234 m (Ref. 84005).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Endo, H. and K. Nashida, 2010. Glossanodon kotakamaru, a new Argentine fish from southern Japan (Protacanthopterygii: Argentinidae). Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, (Suppl. 4):119-127. (Ref. 84005)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet