You can sponsor this page

Ostracion cubicus  Linnaeus, 1758

Yellow boxfish
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Ostracion cubicus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Ostracion cubicus (Yellow boxfish)
Ostracion cubicus
Picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Ostraciidae (Boxfishes)
Etymology: Ostracion: Greek, ostrakon = shell (Ref. 45335).   More on author: Linnaeus.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 280 m (Ref. 50734), usually 1 - 50 m (Ref. 9806).   Tropical, preferred ?; 30°N - 32°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: Persian Gulf (Ref.80050), Red Sea and East Africa (Ref. 3141) to the Hawaiian and Tuamoto islands, north to Ryukyu Islands, south to Lord Howe Island. The Red Sea population differs slightly in coloration and has been known as Ostracion argus; closely related to Ostracion immaculatus from southern Japan. Southeast Atlantic: south coast of South Africa (Ref. 3141).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 45.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 9806)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 8-9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 9. Caudal fin rays 10. Juveniles bright yellow with black spots; the spots decrease proportionately and the bright yellow becomes a dirty mustard with growth; large adults become bluish with yellowish seams between the plates.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabit lagoon and semi-sheltered seaward reefs. Juveniles often among Acropora corals (Ref. 9710). Benthopelagic (Ref. 58302). Solitary (Ref. 5503). Juveniles expatriating to subtropical zone from the pelagic larval stage. Small juveniles secretive in narrow crevices (Ref. 48637). Feed primarily on algae with a compliment of microorganisms, invertebrates, mollusks, sponges (Ref. 5503), sand dwelling polychaetes, crustaceans, foraminiferans, and fishes (Ref. 37816).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Occurs in harems consisting of single males and 2-4 females (Ref. 37175).

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Matsuura, Keiichi | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: buôn bán nhỏ; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet