You can sponsor this page

Ostracion meleagris  Shaw, 1796

Whitespotted boxfish
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Stamps, Coins | Google image
Image of Ostracion meleagris (Whitespotted boxfish)
Ostracion meleagris
Male picture by Randall, J.E.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Ostraciidae (Boxfishes)
Etymology: Ostracion: Greek, ostrakon = shell (Ref. 45335).   More on author: Shaw.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 1 - 30 m (Ref. 9710).   Tropical, preferred ?; 32°N - 35°S, 24°E - 89°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific and Eastern Pacific: East Africa to the Mexico, north to southern Japan and the Hawaiian Islands, south to New Caledonia and the Tuamoto Islands. The subspecies Ostracion meleagris camurum is found in the Hawaiian Islands and Ostracion meleagris clippertonense in the Eastern Pacific. Species replaced by Ostracion cyanurus in Red Sea and Gulf of Aden.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 25.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 3141)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 9. Juveniles and females brown or green with white spots; large males with orange bands and spots on side of body (Ref. 3141). Caudal fin rays 10 (Ref. 3141). Sexually dimorphic (Ref. 37816).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits clear lagoon and seaward reefs from the lower surge zone to at least 30 meters (Ref. 37816, 48637). Juveniles among rocky boulders, often with long spined urchins, and adults on reef crests and slopes. Males swim about more openly than females that are often in close vicinity to the males (Ref. 48637). Solitary. Feeds on didemnid tunicates, polychaetes, sponges, mollusks, copepods, and algae (Ref. 37816).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Matsuura, Keiichi | Người cộng tác

Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Venomous
Human uses

Các nghề cá: Các nghề cá là sinh kế; Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet