You can sponsor this page

Squalius janae  Bogutskaya & Zupan?i?, 2010

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Squalius janae
Squalius janae
Picture by Bogutskaya, N.G. / Zupan?i?, P.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Leuciscinae
Etymology: janae: Named for Jana Zupan?i?.

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; น้ำจืด ผิวน้ำ.   Temperate, preferred ?

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Europe: known only from the River Dragonja drainage of Slovenia and Croatia.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 19.1 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 84537)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

This species is distinguished from its congeners in the Adriatic basin by a combination of characters: head long, length, 29?32% SL, always markedly greater than body depth; snout pointed and conical; slightly subterminal mouth with clear projecting upper jaw; mouth cleft straight, oblique; lower-jaw length, 39?46% HL, exceeding caudal-peduncle depth; eye large, its diameter 19?25% HL; fifth infraorbital large and triangular; marked discontinuity between the dorsal profile of head and body; total lateral-line scales usually 44-47; branched anal-fin rays usually 9½; total vertebrae usually 44, vertebral formulae 24+20 and 25+19; body colouration strong silvery tint; scales easily lost; iris, pectoral, pelvic and anal-fin pigmentation with yellow shades; flank scales margined by a few black pigment dots along their free margin and intense black pigments on the scale pockets, forming black, vertically elongate spots (Ref. 84537).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Specimens were collected from small rivers which become shallow in summer, often partly dried, and where fish survive in remaining pools. The river flows over a bare limestone bed, alternating with silted pools and the Dragonja section had clear and colorless water, temperature of 21.4°C, pH 8.8, a mineralization of 0.32 gl-1, and has slow current. No other fishes were caught in the stream. Both females and males adults with completely ripe gonads, were found in the middle of May and at the beginning of July; post-spawning adults in July. The smallest mature male was 10.14 cm SL and adult males retain the nuptial tubercles until at least August. Stomach contents of specimens collected (April 10, 2009) upstream from the confluence of Dragonja and Pinjevec, contained no food, while those collected at the same date but 5 km downstream, contained algae, plant remains and detritus; the difference is coincident with the spring water temperature rise and start of plant growth in the areas of sampling (Ref. .84537).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Bogutskaya, N.G. and P. Zupan?i?, 2010. Squalius janae, a new species of fish from the Adriatic Sea basin in Slovenia (Actinopterygii:Cyprinidae). Zootaxa 2536:53-68. (Ref. 84537)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต