You can sponsor this page

Zaireichthys conspicuus  Eccles, Tweddle & Skelton, 2011

Blotched sand catlet
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Zaireichthys conspicuus (Blotched sand catlet)
Zaireichthys conspicuus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Amphiliidae (Loach catfishes) > Leptoglanidinae
Etymology: Zaireichthys: Composed form Zaire river + Greek,ichtys = fish; the habitat of this fish (Ref. 45335);  conspicuus: The specific name 'conspicuus' refers to the conspicious bold markings of this species (Ref. 86935).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Africa: Upper Zambezi River from the rapid sections at Katima Mulilo down to just above the Victoria Falls (Ref. 86935).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 86935)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 2; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 6; Tia cứng vây hậu môn 0; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 11; Động vật có xương sống: 34 - 35. This species differs from Z. kafuensis, Z. kavangoensis, Z. monomotapa and Z. pallidus in having a premaxillary tooth patch with the buccal margin expanded laterally and from all other species in its more robust form and bold markings (Ref. 86935). Premaxillary teeth in 5-6 rows, the outer row with 6-7 and inner row with about 16 teeth on each side (Ref. 86935).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Known from the edge of rapids and feeds on insect larvae (Ref. 86935). Seems to inhabit rocky rapids rather than sandy bottoms (Ref. 94654).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Eccles, D.H., D. Tweddle and P.H. Skelton, 2011. Eight new species in the dwarf catfish genus Zaireichthys (Siluriformes: Amphiliidae). Smithiana Bull. (13):3-28. (Ref. 86935)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet