You can sponsor this page

Secutor mazavasaoka  Baldwin & Sparks, 2011

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Secutor mazavasaoka
Secutor mazavasaoka
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Leiognathidae (Slimys, slipmouths, or ponyfishes)
Etymology: Secutor: Latin, secutor, -oris = follower, someone that follows to other.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy.   Tropical, preferred ?; 12°S - 19°S, 32°E - 50°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indian Ocean: South Africa to Mozambique. Known range extends from eastern coast of Africa (from east coast of South Africa and northward to coastal waters of Mozambique), throughout coastal Madagascar, and to the Mascarene islands.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 87758)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Together, the new species, S. indicius, and S. insidiator are readily distinguished from all congeners except S. hanedai by a more elongate (depth 40.5–57.7% SL) and essentially oval-shaped body (vs. deep and diskshaped in S. ruconius and S. interruptus [depth 53.4–65.5% SL], and S. megalolepis [depth 58.6–62.6% SL]). The new species is distinguished from S. hanedai by the presence of scales on the chest (vs. chest asquamate), and from S. indicius by an overall deeper (depth 47.3–57.7% SL), hatchet-shaped body (vs. body oval, depth 40.5–48.3% SL in S. indicius), and by pigmentation pattern on the dorsal flank comprising eight to eleven well-defined columns of irregular small spots and blotches (vs. 14 to 17 thin columns of spots or vertical lines in S. indicius). The new species is distinguished from S. insidiator by an overall more hatchet-shaped body (vs. body oval and evenly rounded ventrally in S. insidiator), dorsal pigmentation pattern as described above (vs. larger, irregular blotches inpoorly defined columns in S. insidiator), a strongly upturned mouth and compressed pug-like snout, and dorsal-fin insertion well posterior of vertical through pectoral-fin base (vs. about level of pectoral-fin base in S insidiator) (Ref. 87758).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Woodland, David J. | Người cộng tác

Baldwin, Z.H. and J.S. Sparks, 2011. A new species of Secutor (Teleostei: Leiognathidae) from the Western Indian Ocean. Zootaxa 2998:39-47. (Ref. 87758)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet