You can sponsor this page

Nemateleotris magnifica  Fowler, 1938

Fire goby
Add your observation in Fish Watcher
Upload your photos and videos
Pictures | Videos     Google image
Image of Nemateleotris magnifica (Fire goby)
Nemateleotris magnifica
Picture by Baur, J.-C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Microdesmidae (Wormfishes) > Ptereleotrinae
Etymology: Nemateleotris: Greek, nema, -atos = filament + The name of a Nile fish, eleotris (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 6 - 70 m (Ref. 27115), usually 6 - 28 m (Ref. 9360).   Tropical; 22°C - 28°C (Ref. 27115), preferred ?; 31°N - 28°S, 32°E - 128°W

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indo-Pacific: East Africa to the Hawaiian, Marquesan and Pitcairn islands, north to the Ryukyu Islands, south to New Caledonia and the Austral Islands; throughout Micronesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 2272)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 28-32; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 27 - 30.

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits upper portions of outer reef slopes (Ref. 1602). Benthopelagic (Ref. 58302). Hovers above the bottom, facing the current to feed on zooplankton, copepods, and crustacean larvae. Several individuals may share the same hole (especially juveniles). Has a habit of flicking its pennant-like first dorsal fin back and forth (Ref. 1602, 48637). Minimum depth reported from Ref. 9360. Monogamous (Ref. 52884).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press, Honolulu, Hawaii. 506 p. (Ref. 2334)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị); Bể nuôi cá: Tính thương mại
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet