You can sponsor this page

Mystus ngasep  Darshan, Vishwanath, Mahanta & Barat, 2011

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Mystus ngasep
Mystus ngasep
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Siluriformes (Catfish) > Bagridae (Bagrid catfishes)
Etymology: Mystus: Greek, mystax = whiskered, used by Belon in 1553 to describe all fishes with whiskers (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Loktak Lake, Nambul, Manipur, Iril, Imphal, Thoubal, Khuga rivers and the tributaries of the Yu river (all belonging to the Chindwin River drainage) in Manipur, India.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.9 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 88771)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Động vật có xương sống: 40 - 41. Differs from congeners in having a unique combination of the following characters: a distinct dark tympanic spot and three brown stripes separated by pale narrow longitudinal lines on the sides of the body; cranial fontanel reaching the base of the occipital process; a long-based adipose fin contacting the base of the last dorsal-fin ray anteriorly; 16-19 gill rakers on the first branchial arch; a slender cleithral process; pectoral spine with 9-11 serrations on the posterior edge; eye small with diameter 16.5-19.8 % HL; pectoral and anal fins with 9-10 and 8-9 branched rays respectively; and short maxillary barbel (200.0-235.0 % HL) (Ref. 88771).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Darshan, A., W. Vishwanath, P.C. Mahanta and A. Barat, 2011. Mystus ngasep, a new catfish species (Teleostei: Bagridae) from the headwaters of Chindwin drainage in Manipur, India. Journal of Threatened Taxa 3(11):2177-2183. (Ref. 88771)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet