You can sponsor this page

Siphamia arabica  Gon & Allen, 2012

Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Siphamia arabica   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Siphamia arabica
Siphamia arabica
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Apogonidae (Cardinalfishes) > Apogoninae
Etymology: Siphamia: A Swazi word, siphama, for a fish;  arabica: Named for the Arabian Peninsula, collecting locations (Oman and United Arab Emirates) of the type specimens (Ref. 90035).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Sống nổi và đáy; Mức độ sâu 3 - 16 m (Ref. 90035).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Indian Ocean: Arabian Peninsula coast of the Gulf of Oman (Ref. 90035).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 90035)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Dorsal rays VII+I,9; anal rays II,8; pectoral rays 15-16 (rarely 14); tubed lateral-line scales 6–10; median predorsal scales 3-4; total gill rakers 3-4 + 7-9 = 10-12; developed gill rakers 1 + 6-8; gill rakers on ceratobranchial 6-7. Body depth 2.4-2.6 in SL and body width 2.0-2.1 in the depth; eye diameter 2.9-3.25 in head length; first dorsal spine 2.5-6.4 in second spine; second dorsal spine 3.5-4.6, spine of second dorsal fin 4.0-5.2, and second anal spine 5.4-7.3, all in head length; pectoral-fin length 4.7-5.5 and pelvic-fin length 4.25-4.7 in SL; caudalpeduncle length 1.8-2.3 in distance between pelvic spine insertion and anal-fin origin. Preopercular edge with 25-35 small serrations along its posterior and ventral edge, largest serrations at angle; preopercular ridge smooth. Tip of light organ on each side of tongue bound by membrane. (Ref. 90035).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Gon, O. and G.R. Allen, 2012. Revision of the Indo-Pacific cardinalfish genus Siphamia (Perciformes: Apogonidae). Zootaxa 3294:1-84. (Ref. 90035)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet