You can sponsor this page

Enneapterygius pallidus  Clark, 1980

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Enneapterygius pallidus
Enneapterygius pallidus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Tripterygiidae (Triplefin blennies) > Tripterygiinae
Etymology: Enneapterygius: Greek, ennea = nine times + Greek, pterygion = little fin (Ref. 45335).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 0 - 5 m (Ref. 88983).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Indian Ocean: Red Sea.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 88983)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 16 - 17; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-11; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 21 - 22. Diagnosis: Dorsal fins III + XIII-XIV + 10-11; anal fin I, 21-22; pectoral rays 13-14: 3 + 5-6 + 5, some branched. LL, pored scales 10-11, notched scales 26-27, starting at 2 scale rows below the end of the pored series; nape and abdomen scaleless. Body depth 5.0-6.0 in SL. Head 3.4-4.7 in SL; dentary pores 2+2+2; eyes large, diameter 3.0-3.5 in head length; orbital cirrus small and lobate; supratemporal sensory canal U-shaped; first dorsal fin about equal or may be lower in height to second. Key features are: body anteriorly greenish, remainder of body transparent, with bars 8-9 narrow, faint orange; female first dorsal fin lower than second, male same height as second; membrane between first two spines pigmented (Ref. 57774, 88983).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults usually occur on lagoon outer reef flats, 0.5-5 m (Ref. 88983). Eggs are hemispherical and covered with numerous sticky threads that anchor them in the algae on the nesting sites (Ref. 240). Larvae are planktonic which occur primarily in shallow, nearshore waters (Ref. 94114).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Fricke, Ronald | Người cộng tác

Springer, V.G. and T.M. Orrell, 1996. Catalog of type specimens of recent fishes in the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 5: Chaenopsidae, Clinidae, Dactyloscopidae, Labrisomidae, and Tripterygiidae. Smithson. Contrib. Zool. 576:38. (Ref. 13293)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet