You can sponsor this page

Upeneus vanuatu  Uiblein & Causse, 2013

Vanuatu goatfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Upeneus vanuatu (Vanuatu goatfish)
Upeneus vanuatu
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Mullidae (Goatfishes)
Etymology: Upeneus: Greek, ypene, -es = upper lip (Ref. 45335);  vanuatu: The name vanuatu is used as a noun in apposition and is based on the type locality, which is currently the only known locality for this species (Ref. 93585).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 191 - 321 m (Ref. 93585).   Tropical, preferred ?; 15°S - 16°S, 166°E - 167°E

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Pacific Ocean: Vanuatu. Only known from off Espiritu Santo and Malo Islands, Vanuatu, South Pacific; depth range 191–321 m.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 10.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93585)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Dorsal fins VIII + 9; pectoral fins 14-16; gill rakers 7–8 + 19-20 = 27-28; measurements in % SL: body depth at first dorsal-fin origin 21-25; body depth at anus 17-19; caudal-peduncle depth 7.9-8.4; maximum head depth 18-23; head depth through eye 14-18; interorbital length 7.0-7.6; head length 29-32; orbit length 7.4-10; upper jaw length 11-13; barbel length 16-22; interdorsal distance 13-15; caudal-fin length 27-28; anal-fin height 14-17; pelvic-fin length 17-19; pectoral-fin length 21–24; first dorsal-fin height 19-20; second dorsal-fin height 15-17; total number of oblique caudal-fin bars 7, with 4 dark bars on upper caudal-fin lobe (including one bar close to rear end of lateral line) and 3 dark bars on lower caudal-fin lobe; bars differ in colour intensity and width; barbels white; no lateral body stripes; head and body pale rose, dorsally reddish and belly whitish; preserved fish pale brown, caudal-fin bars and black dorsal-fin tips retained (Ref. 93585).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Randall, John E. | Người cộng tác

Uiblein, F. and R. Causse, 2013. A new deep-water goatfish of the genus Upeneus (Mullidae) from Vanuatu, South Pacific. Zootaxa 3666(3):337-344. (Ref. 93585)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá:
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet