You can sponsor this page

Sinocyclocheilus jinxiensis  Zheng, Xiu & Yang, 2013

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sinocyclocheilus jinxiensis
Sinocyclocheilus jinxiensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Barbinae
Etymology: Sinocyclocheilus: Latin, sino, sina = from China + Greek, kyklos = circle + Greek, cheilos = lip (Ref. 45335);  jinxiensis: The specific name is derived from the name of the collection locality, Jinxi County.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Xiaolong Spring in Jinxi County, Guangxi, China.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93154)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Distinguished from other species of Sinocyclocheilus by the following combination of characters: body completely scaled with 38-41lateral line scales; vestigial eyes with only a black spot left which covered by fat; barbels short, rostral barbels 2.3-3.5 % SL, and maxillary barbel 3.1-4.1 % SL; 13 gill rakers on first gill arch; pectoral fin long, extending beyond pelvic-fin origin; eight to nine dorsal fin branched rays, last unbranched dorsal-fin ray soft with serrations on posterior edge of its lower part (Ref. 93154).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits deep pool of a spring. Syntopic with Cyprinus carpio Linnaeus 1758, Silurus asotus Linnaeus 1758, Carassius auratus (Linnaeus, 1758), Opsariichthys bidens Günther 1873, and Yunnanilus jinxiensis Zhu, Du & Chen, 2009 (Ref. 93154).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Zheng, H., L. Xiu and J. Yang, 2012. A new species of Barbine genus Sinocyclocheilus (Teleostei: Cyprinidae) from Zuojiang River drainage in Guangxi, China. Environ. Biol. Fish. 93:747-751. (Ref. 93154)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet