You can sponsor this page

Gambusia quadruncus  Langerhans, 2012

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gambusia quadruncus
Gambusia quadruncus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cyprinodontiformes (Rivulines, killifishes and live bearers) > Poeciliidae (Poeciliids) > Poeciliinae
Etymology: Gambusia: Gambusia: From the Cuban term, Gambusino, which means "nothing", usually in the context of a joke or a farce. Fishing for gambusinos = when one catches nothing (Ref. 45335);  quadruncus: Derived from the Latin quad (four) and uncus (hook) , in reference to the four hooked elements at the distal tip of the gonopodium.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Central America: Mexico within the following drainages: Río Guayalejo-Tamesí, Río Pánuco, Laguna de Tamiahua, Río Tigre, Río Carrizal and Río Soto La Marina.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 2.8 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 91760)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7-9; Tia mềm vây hậu môn: 9 - 11; Động vật có xương sống: 30 - 33. Belongs to the affinis species group and differs from all other members of this group by the following combination of characters: terminal hook at the distal tip of the gonopodium formed by rays 4a, 4p or both; elbow on gonopodial ray 4a positioned more distal relative to serrae (typically positioned one segment or more distal to serrae) and anal spots in females that are permanent, more prominent and positioned more posteriorly than other members (typically spanning the second to fifth or sixth rays) (Ref. 91760).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in a wide range of habitats such as ponds, drainage ditches, lakes, wetlands, brackish lagoons, large rivers and swiftly flowing spring-fed streams (Ref. 91760).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Langerhans, R.B., M.E. Gifford, O. Domínguez-Domínguez, D. García-Bedoya and T.J. DeWitt, 2012. Gambusia quadruncus (Cyprinodontiformes: Poeciliidae): a new species of mosquitofish from east-central México. J. Fish Biol. 81:1514-1539. (Ref. 91760)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet