You can sponsor this page

Garra palaruvica  Arunachalam, Raja, Nandagopal & Mayden, 2013

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Garra palaruvica
Garra palaruvica
Male picture by Arunachalam, M., et al.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: Garra: Name based on a vernacular Indian name (Hamilton, 1822:343, Ref. 1813).;  palaruvica: Named for Palaruvi Falls in Kerala from where the specimen was first collected. A noun in apposition.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt Sống nổi và đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Palaruvi Falls, Kallada River basin in Kerala, India.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 4.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95191)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-11; Tia mềm vây hậu môn: 7. This species can be diagnosed from other species of Garra from the Western Ghats by the following combination of characters: intermediate development of the mental disc and central pad; isthmus free from mental disc; long maxillary barbell; naked breast; absence of a proboscis; well developed scales on belly; well developed pre-pelvic scales; 2.5 anal scale rows; 15-17 pre-anal scale rows; 11 pre-dorsal scale rows; 9+8 caudal-fin rays; 13 branched pectoral-fin rays; 31-33 lateral-line scale rows; 15-16 circumpeduncular scale rows; 20-22 circumferential scales. This species differs from congeners from north and north-eastern part of India by the following combination of characters: intermediate development of mental disc and central pad; isthmus free from mental disc; long maxillary barbel; belly scaled; breast naked; absence of median proboscis; absence of proboscis on snout; suctorial disc rounded; well developed post-pelvic region; dorsal-fin rays ii-iii, 8 ; 13 branched pectoral-fin rays; 9+8 caudal-fin rays; 11 pre-dorsal scale rows ; 2.5 anal scale rows; 15-17 pre-anal scale rows; absence of W-shaped band on caudal-fin; 31-33 lateral line scales and 15-16 circumpeduncular scale rows (Ref. 95191).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits a second order mountain stream where banks are highly confined with bedrock and the extension of bedrock into the streams forms nearly 80% of the substrate. Found below the waterfall in a pooled area (Ref. 95191).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Arunachalam, M., M. Raja, S. Nandagopal and R.L. Mayden, 2013. Garra palaruvica, a new cyprinid fish (Cypriniformes: Cyprinidae) from Kerala, Western Ghats, peninsular India. Intl. J. Zool. Res. 3(1):62-68. (Ref. 95191)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet