You can sponsor this page

Turcinoemacheilus saadii  Esmaeili, Sayyadzadeh, Özulug, Geiger & Freyhof, 2014

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Turcinoemacheilus saadii
Turcinoemacheilus saadii
Picture by Esmaeili, H.R.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Nemacheilidae ()
Etymology: saadii: Named for Ab?-Muhammad Muslih al-D?n bin Abdall?h Sh?r?z?, Saadii Shirazi (Persian) better known by his pen-name as Sa’d? (Persian ) or, simply, Saadi, one of the major Persian poets of the medieval period.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Subtropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Bashar River and Gamasiab River in Iran.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.4 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95534)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 7; Tia mềm vây hậu môn: 4 - 5. This species can be diagnosed from other congeners in the Middle East by its unique color pattern consisting of 7-9 distinct dark saddles never forming a lateral stripe (vs. mottled or presence of a lateral stripe). It further differs from other species by the combination of the following characters: deeply emarginated caudal fin; distance from anus to anal-fin origin 0.4-0.5 times in the distance from pelvic-fin to anal-fin origins; and 13 fixed nucleotide substitutions in the mtDNA COI barcode region studied (Ref. 95534).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

At the type locality, the stream Tang-e-Tizab is about 20 m wide and has fast-running water and substrate consisting of coarse gravel and boulders (Ref. 95534).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Esmaeili, H.R., G. Sayyadzadeh, M. Özulug, M. Geiger and J. Freyhof, 2014. Three new species of Turcinoemacheilus from Iran and Turkey (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. 24(3):257-273. (Ref. 95534)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet