You can sponsor this page

Saccogaster brayae  Nielsen, Schwarzhans & Cohen, 2012

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Saccogaster brayae
Saccogaster brayae
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Ophidiiformes (Cusk eels) > Bythitidae (Viviparous brotulas) > Bythitinae
Etymology: Saccogaster: Latin, sacculus = small bag + Greek, gaster = stomach (Ref. 45335);  brayae: Named for Dianne Bray, MNV.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng đáy biển sâu; Mức độ sâu ? - 258 m (Ref. 93007).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Eastern Indian Ocean: Australia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 3.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93007)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 80-85; Tia mềm vây hậu môn: 52; Động vật có xương sống: 53. This species is distinguished from its congeners in having a broken brown stripe between eye and hind margin of opercle (except for S. hawaii), vertebrae, precaudal 21 and total 53; mature at a very small SL (3.6 cm); also with a pair of free spines on frontal above and behind eyes, a large median sub-dermal ethmoidal spine in front of eyes with forward pointed tip; lower angle of preopercle with antero-ventrally directed spine; skin thin and transparent; scales present on sides of body; anterior arch with 3 long gill rakers, 4-5 times the length of gill filaments; 1-2 rows of palatine teeth; pectoral peduncle longer than high; fin rays, D 85, A 52 and pectoral 18; otolith length to height 9; otolith length to colliculum length 3.1; sulcus without anterior projection (Ref. 93007).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Nielsen, J.G., W. Schwarzhans and D.M. Cohen, 2012. Revisions of Hastatobythites and Saccogaster (Teleostei, Bythitidae) with three new species and a new genus. Zootaxa 3579:1-36. (Ref. 93007)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet