You can sponsor this page

Torquigener albomaculosus  Matsuura, 2014

White-spotted pufferfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Tetraodontidae (Puffers) > Tetraodontinae
Etymology: Torquigener: Latin, torquere = to twist + Latin, generare = birth, race (Ref. 45335);  albomaculosus: Named for the many white spots on the body.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 10 - 27 m (Ref. 97258).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Northwest Pacific: Japan, Ryukyu Is.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 12.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 97259); 9.1 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 9; Tia mềm vây hậu môn: 6; Động vật có xương sống: 19. This species is distinguished by the following characters: D 9, A 6; pectoral-fin rays 16 with the dorsal-most ray nubbin-like and rudimentary; vertebrate 8 + 11 = 19; mid-side of body (from behind pectoral- to caudal-fin base) without the solid, dark, longitudinal stripe nor rows of dark spots; dorsal half of head and body with fine brown reticulations and many white spots, while ventral half silvery white with many white spots from chin to above anal-fin origin; dorsal rim of eye is light yellow; head and body with many two-rooted spinules (Ref. 97258).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

This species has been observed by divers at 10-27 m on sandy bottom. Another population is found around 30 m at the northern part of Amami-oshima Island. Its behavior of building large geometric circles on sandy bottoms, makes this species unique. Female length (Ref. 97258). The circular structure plays an important role in influencing female mate choice, it functions to gather fine sand particles for constructing nests in preparaton for spawning (Ref. 97259).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Matsuura, Keiichi | Người cộng tác

Matsuura, K., 2014. A new pufferfish of the genus Torquigener that builds "mystery circles" on sandy bottoms in the Ryukyu Islands, Japan (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Tetraodontidae). Ichthyol. Res. 62(2):207-212. (Ref. 97258)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet