You can sponsor this page

Pristolepis pentacantha  Plamoottil, 2014

Wayanad leaffish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Pristolepis pentacantha (Wayanad leaffish)
Pristolepis pentacantha
Picture by Plamoottil, M.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Pristolepididae ()
Etymology: Pristolepis: Greek, pristis = saw + Greek, lepis = saw (Ref. 45335);  pentacantha: Name from the Greek words 'pente' for five and 'akantha' for thorns; referring to the five spines present in the anal fin of the new fish.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: India.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 9.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 104746)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 15 - 16; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11; Tia cứng vây hậu môn 5; Tia mềm vây hậu môn: 7. This species is distinguished by the following characters: body roughly rectangular and strongly laterally compressed; body depth 2.4- 2.5 in SL; dorsal contour rising gradually from snout towards the dorsal front, convex along the dorsum and abruptly attenuated at the caudal base; head moderate, its length 2.8- 3.0 and depth 2.9-3.2 in SL, pointed towards the snout; mouth upturned, its width 3.4- 3.7 in HL, maxilla ending at vertical at the level of anterior margin of orbit; opercle with two spines posteriorly; preopercle angle serrated with 5-6 serrae; junction of inter and sub opercle slightly serrated; preorbital without any teeth; pectoral fin reaching 9th scale row downwards posteriorly through 3 scales and then reach 2-3 scales in front of caudal fin base (Ref. 104746).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Plamoottil, M., 2014. Pristolepis pentacantha, a new fish species (Perciformes: Pristolepidae) from Kerala, India. Int'l. J. Scientific Res. 3(5):552-554. (Ref. 104746)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet