You can sponsor this page

Serranus aliceae  Carvalho Filho & Ferreira, 2013

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Serranus aliceae
Serranus aliceae
Picture by Ferreira, C.E.L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets) > Serraninae
Etymology: Serranus: Latin, serran, serranus, saw and a fish of genus Serranus (Ref. 45335);  aliceae: Named for the dear daughter of the second author, Alice; noun in apposition.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Cùng sống ở rạn san hô; Mức độ sâu 28 - 70 m (Ref. 95046).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southwest Atlantic: Brazil.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 6.7 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 95046)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

This species is distinguished from its congeners by the following set of characters: circumpeduncular scales 20 or 21; total gill rakers on first branchial arch 23-29; cheek-scales rows 5 or 6; color of live specimens, reddish with a broad, conspicuous, white stripe from post-orbital region to the caudal-fin base and a white abdomen (Ref. 95046).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits the deeper portion of coastal reefs, usually below 30 m, and is often observed hovering at a short distance above rocks, sand or rubble (Ref. 95046).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối : Heemstra, Phillip C. | Người cộng tác

Carvalho Filho, A. and C.E.L. Ferreira, 2013. A new species of dwarf sea bass, genus Serranus (Serranidae: Actinopterygii), from the southwestern Atlantic Ocean. Neotrop. Ichthyol. 11(4):809-814. (Ref. 95046)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet