You can sponsor this page

Schistura mizoramensis  Lalramliana, Lalronunga, Vanramliana & Lalthanzara, 2014

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Schistura mizoramensis
Schistura mizoramensis
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Cypriniformes (Carps) > Nemacheilidae ()
Etymology: Schistura: Greek, schizein = to divide + Greek, oura = tail; an allusion to forked caudal fins (Ref. 45335);  mizoramensis: Named after the state, Mizoram, northeastern India, where the species was collected.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Tuirivang River, a tributary of Tuirial River, Mizoram, India.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.6 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 98821)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10-11; Tia mềm vây hậu môn: 8; Động vật có xương sống: 35. Schistura mizoramensis is distinguished from its congeners from Ganges-Brahmaputra basin and its adjacent basin by the following characters: a unique color pattern consisting of a prominent dark brown longitudinal stripe along midlateral line from upper edge of gill opening to middle of caudal-fin base; a dark brown stripe on the dorsal midline from dorsal-fin origin to dorsal part of caudal-fin base; a network of bars which reduce the light yellowish ground color to isolated spots on the flanks and predorsal region of dorsum; 3-4 postdorsal bars posterior to anal-fin origin extending beyond lateral line and coalesce ventrally (Ref. 98821).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Inhabits slow flowing water with a substrate of sand, gravel and rocks. Occurs in association with Glyptothorax maceriatus, Garra cf. annandalei and Schistura cf. fasciata (Ref. 98821).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Lalramliana, S. Lalronunga, Vanramliana and H. Lalthanzara, 2014. Schistura mizoramensis, a new species of loach from Mizoram, northeastern India (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. Fish. 25(3):205-212. (Ref. 98821)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet