You can sponsor this page

Sicyopterus squamosissimus  Keith, Lord, Busson, Sauri, Hubert & Hadiaty, 2015

Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Sicyopterus squamosissimus
Sicyopterus squamosissimus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Gobiidae (Gobies) > Sicydiinae
Etymology: Sicyopterus: Greek, sika, sikya = cucumber + Greek, pteron = wing, fin (Ref. 45335);  squamosissimus: The specific name alludes to the high numbers of scales compared to its congeners having two lateral clefts on crenulated upper lip, a second dorsal fin I10 and second and third rays of the first dorsal fin filamentous.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Nước ngọt gần đáy.   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: Sumatra and Java in Indonesia.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 5.1 cm SL (female)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 10; Tia cứng vây hậu môn 1; Tia mềm vây hậu môn: 10. Sicyopterus squamosissimus is distinguished by having two lateral clefts on crenulated upper lip, a second dorsal fin with one spine and 10 segmented rays, filamentous second and third rays of the first dorsal fin, 61-66 lateral scales, 21-26 predorsal scales and 17-22 transverse back scales, and a reddish caudal fin in male with a slight blue line on the upper and lower parts (Ref. 106177).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Occurs in small, rapid and boulder-strewn mountain streams with rocky bottoms with two other Sicydiinae, Sicyopterus lagocephalus (Pallas, 1770) and Stiphodon semoni Weber, 1895 (Ref. 106177).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Keith, P., C. Lord, F. Busson, S. Sauri, N. Hubert and R. Hadiaty, 2015. A new species of Sicyopterus (Gobiidae) from Indonesia. Cybium 39(4):243-248. (Ref. 106177)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet