You can sponsor this page

Synodus macrostigmus  Frable, Luther & Baldwin, 2013

Largespot lizardfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Synodus macrostigmus (Largespot lizardfish)
Synodus macrostigmus
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Aulopiformes (Grinners) > Synodontidae (Lizardfishes) > Synodontinae
Etymology: Synodus: Greek, syn, symphysis = grown together + Greek, odous = teeth (Ref. 45335);  macrostigmus: Name from the Latinized conjunction of the Greek word 'macros' meaning large or long, and 'stigma' meaning brand or mark; referring to its large, black scapular blotch.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển; Mức độ sâu 28 - 194 m (Ref. 93218).   Tropical, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Western Central Atlantic: NE Gulf of Mexico (off Alabama and Florida, Yucatan Mexico) and off Georgia and South Carolina.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 20.5 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 93218)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các vây lưng mềm (tổng cộng): 11-12; Tia mềm vây hậu môn: 11; Động vật có xương sống: 47 - 49. This species is distinguished from its congeners by the following set of characters: D 11 or 12 (rarely 11); A 11; total caudal rays 41-42; dorsal segmented caudal rays 9 and ventral segmented caudal rays 10; dorsal procurrent caudal rays 12, ventral 10-11; pelvic fin rays 8; pectoral-fin rays 11 or 12; total vertebrae 47-49, modally 49; predorsal vertebrae 12 or 13; pored lateral-line scales 45-48; median predorsal scales 12 or 13; scale rows on cheek 4-6; large eye, 4.5-6.9% SL (16.7-24.7% head length); anterior nostril flap long, when depressed, tapering distally and extending over posterior nostril, length of flap 2.7-4.9% HL; snout blunt in dorsal view; pelvic-fin length 21.6-25.2% SL; colouration - caudal fin with dark pigment on anterior end of fork and posterior part of ventral caudal lobe, dorsal caudal lobe pale with light pigment on posterior margin, the shoulder with large, ovoid, black scapular blotch, length 14.2-19.0% HL, there are 6-9 dark bars on trunk, when alive the adults are gray to olive with unevenly distributed orange-yellow stripes along body (Ref. 93218).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Frable, B.W., C.C. Baldwin, B.M. Lutther and L.A. Weigt, 2013. A new species of western Atlantic lizardfish (Teleostei: Synodontidae: Synodus) and resurrection of Synodus bondi Fowler, 1939, as a valid species from the Caribean with redescription of S. bondi, S. foetens (Linnaeus, 1766), and S. intermedius (Agassiz, 1829). Fish. Bull. 111(2):122-146. (Ref. 93218)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

FAO(Publication : search) | FisheriesWiki |

Thêm thông tin

Các nước
Các khu vực của FAO
Các hệ sinh thái
Những lần xuất hiện
Những chỉ dẫn
Stocks
Sinh thái học
Thức ăn
Các loại thức ăn
Thành phần thức ăn
Khẩu phần
Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet