You can sponsor this page

Geotria australis  Gray, 1851

Pouched lamprey
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Geotria australis (Pouched lamprey)
Geotria australis
Picture by McDowall, R.M.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Class Cephalaspidomorph (ปลาปากกลม) (lampreys) > Petromyzontiformes (Lampreys) > Geotriidae (Southern lampreys)
Etymology: Geotria: Greek, gea = the earth, dealing with earth (Ref. 45335).   More on author: Gray.

Issue
Neira et al. (1988) showed that ammocoetes of an Argentinian population were morphologically distinct from ammocoetes of both Chilean and Australasian (mainland Australia, Tasmania, and New Zealand) populations of the species. Additionally, they stated that adults from Argentina and from South Georgia Island had the cloaca positioned well posterior to the origin of the second dorsal fin rather than aligned immediately under its origin as in Chilean and Australasian populations. Perhaps, therefore, the Argentinian and South Georgian Island population represents a distinct species and this question merits closer scrutiny.

ภาวะแวดล้อม / สภาพภูมิอากาศ / พิสัย นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; น้ำจืด; กร่อย สัตว์น้ำหน้าดิน; ปลาที่อพยพจากแหล่งน้ำเค็มไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืด (Ref. 89241).   Temperate, preferred ?; 34°S - 55°S, 114°E - 31°W (Ref. 89241)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

South America, South Australia, South New Zealand. Southwestern Atlantic, southwestern and soustheastern Pacific.
Coasts of South America: Chile, southern Argentina.
Chile: Andalién, Biobío, Carampangue, Malleco, Picoiquén, Huequén, Purén, Claro, Mehuín, Calle-Calle, Valdivia, Toma Galeones, Santo Domingo, Maullín, Curilelfu, and Donguil rivers, and Lake Risopatron;
Argentina: Limay River;
Falkland and South Georgia islands.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 57.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 89241); common length : 47.5 cm SL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 44894)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

Adult: 7.6-57.0 cm TL; body proportions, as percentage of TL (based on 17 specimens measuring 9.0-57.0 cm TL): 8.3-20.2 prebranchial length, 7.9-11.8 branchial length, 47.6-61.5 trunk length, and 16.1-31.1 tail length; urogenital papilla not prominent in mature adults; trunk myomeres, 70-78; dentition: supraoral lamina with 4 unicuspid teeth (2 pointed central ones flanked by broad lateral flanges), infraoral lamina with 9-15 unicuspid teeth, 8-9 unicuspid endolaterals on each side, 5-7 rows of anterials, first row of anterials with 1-4 unicuspid teeth, 6-8 rows of exolaterals on each side, 1 row of posterials in feeding phase adults with 12 radial plates possibly flanked on each side by 2 unicuspid teeth and in spawning adults about 3 rows (the first consisting of 9 unicuspid teeth), transverse lingual lamina with 3 unicuspid teeth (the median one enlarged in recently metamorphosed individuals), 3 unicuspid teeth (the lateral ones greatly enlarged in feeding individuals and 2 unicuspid teeth in mature individuals), longitudinal lingual laminae each with 4 unicuspid teeth; velar tentacles, 23-40; body coloration (live) in prespawning adults: dorsal surface dark with a pair of longitudinal blue-green stripes running along the dorso-lateral aspect and ventral surface silvery; spawning adults dark blue on dorsal surface and light blue on ventral surface; lateral line neuromasts darkly pigmented; caudal fin shape, rounded; oral fimbriae, 55-65; oral papillae, 16-19 (Ref. 89241).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Found in mud burrows in upper reaches of coastal streams for the first four years of life until metamorphosis and subsequent downstream migration to the sea (Ref. 44894). Adults inhabit the sea for an undetermined period and are parasitic on other fishes. Migrate upstream which may last for 16 months and spawn in freshwater (Ref. 5154). Adults are often found below weirs and dams during their spawning migration which may take them 60 km or more upstream of the coast (Ref. 44894). Migration mostly takes place in rainy nights when water levels are rising, with temperatures between 12-14.5°C and when there is extensive cloud cover or during the dark phase of the moon (Ref. 5154). Stones with a volume of 144 ml, equivalent in size to a tennis ball, can be transported by adults using their oral disc (Ref. 89241). Sometimes they exit the water by wriggling up the bank to bypass obstacles to migration (Ref. 44894). Adults stop feeding while in freshwater and die shortly after spawning. Maximum length reported to reach 62 cm TL (Ref. 5154). Common length is 45-50 cm SL. Status of abundance decreased due to proliferation of obstacles such as dams and weirs to upstream spawning runs (Ref. 44894). Fecundity, 48,004 to 68,212 eggs/female (Ref. 89241). In New Zealand, the Maori use the pouched lamprey at the beginning of their upstream migration for human consumption and ceremonial purposes (McDowall, 1990). These are caught using weirs built along river edges or collected by hand as they are making their way up the rocky face of falls. They are then dried for human consumption (Ref. 89241).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Renaud, C.B., 2011. Lampreys of the world. An annotated and illustrated catalogue of lamprey species known to date. FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 5. Rome, FAO. 109 pp. (Ref. 89241)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

การประมง: การประมงยังชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต