You can sponsor this page

Aethotaxis mitopteryx mitopteryx  DeWitt, 1962

Longfin icedevil
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Aethotaxis mitopteryx mitopteryx   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Aethotaxis mitopteryx mitopteryx (Longfin icedevil)
Aethotaxis mitopteryx mitopteryx
Picture by Zimmermann, C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Nototheniidae (Cod icefishes)
Etymology: Aethotaxis: Greek, aethia, = unusual + Greek, taxis = disposition (Ref. 45335);  mitopteryx mitopteryx: The specific name is derived from the Greek word mitos (thread or string) and pteryx (wing), referring to the filamentous nature of the first dorsal spines and pelvic rays (Ref. 11892).

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển Tầng nổi biển sâu; Mức độ sâu ? - 850 m (Ref. 5179).   Deep-water, preferred ?

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southern Ocean: islands of the Scotia Sea, Weddell Sea, Prydz Bay and the Ross Sea. A separate subspecies may be present in the Ross Sea population, but this needs more evidence (Ref. 5179). Reported from Olaf Prydz Bay, Mackenzie Sea, Indian sector of the Antarctic (Ref. 44178).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 42.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 5179)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 7; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 34; Tia mềm vây hậu môn: 30. Gray with violet hue and lighter below with metallic luster. In alcohol, purplish gray or light brown dorsally (Ref. 11892).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Feeds on zooplankton. The storage of lipids in cells of adipose tissue as well as the reduced calcification of the skeleton provide buoyancy to this species.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Dewitt, H.H., P.C. Heemstra and O. Gon, 1990. Nototheniidae. p. 279-331. In O. Gon and P.C. Heemstra (eds.) Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, South Africa. (Ref. 5179)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet