You can sponsor this page

Gvozdarus svetovidovi  Balushkin, 1989

Naked-head toothfish
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Gvozdarus svetovidovi (Naked-head toothfish)
Gvozdarus svetovidovi
No image available for this species;
drawing shows typical fish in this Family.

Classification / Names Populärnamn | synonymer | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Actinopterygii (strålfeniga fiskar) > Perciformes (Perch-likes) > Nototheniidae (Cod icefishes)
Etymology: Gvozdarus: Russian, gvozdar = nailer;  svetovidovi: Named for A.N. Svetovidov (Ref. 5076).

Miljö / Klimat / Range Ekologi

; marina; djupintervall ? - 550 m (Ref. 5179).   Polar, preferred ?; 65°S - 74°S

Utbredning Länder | FAO områden | Ekosystem | Förekomster | Point map | Utplanteringar | Faunafri

Southern Ocean: Ross and Cooperation seas. Probably found south of the Antarctic Polar Front.

Size / Vikt / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 100.0 cm TL hane/ej könsbestämd; (Ref. 5179)

Short description Morfologi | Morfometri

Taggstrålar i ryggfenan (totalt): 7; Mjukstrålar i ryggfenan (totalt): 30; Taggstrålar i analfenan 0; Mjukstrålar i analfenan: 31; Ryggkotor: 51. Light brown ventrally, head, dorsum and sides of trunk dark. Dorsal fins lighter, membranes transparent. Pelvic and anal fins light, mouth and gill cavity dark (Ref. 11892).

Biologi     Ordlista (t.ex. epibenthic)

Minimum depth from Ref. 58018.

Life cycle and mating behavior Könsmognad | Reproduktion | Lek | Ägg | Fecundity | Larver

Main reference Upload your references | referenser | Koordinator | Medarbetare

Dewitt, H.H., P.C. Heemstra and O. Gon, 1990. Nototheniidae. p. 279-331. In O. Gon and P.C. Heemstra (eds.) Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, South Africa. (Ref. 5179)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Fiskeri: saknar intresse
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Sea Around Us

Ytterligare information

Länder
FAO områden
Ekosystem
Förekomster
Utplanteringar
Stocks
Ekologi
Föda
Födoslag
Födointag
Näringsinnehåll
Populärnamn
synonymer
Metabolik
Predatorer
Ekotoxikologi
Reproduktion
Könsmognad
Lek
Fecundity
Ägg
Egg development
Age/Size
Tillväxt
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Morfometri
Morfologi
Larver
Larvdynamik
Rekrytering
Abundans
referenser
Vattenbruk
Vattenbruksprofil
Avelslinjer
Genetik
Allelfrekvenser
Ärftlighet
Sjukdomar
Behandling
Mass conversion
Medarbetare
Bilder
Stamps, Coins
Ljud
Ciguatera
Hastighet
Simsätt
Gälyta
Otoliths
Hjärnstorlek
Syn

Verktyg

Special reports

Download XML

Internet-källor