You can sponsor this page

Trematomus pennellii  Regan, 1914

Sharp-spined notothenia
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Trematomus pennellii   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Trematomus pennellii (Sharp-spined notothenia)
Trematomus pennellii
Picture by Zimmermann, C.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

Lớp phụ (Subclass) cá vây tia > Perciformes (Perch-likes) > Nototheniidae (Cod icefishes)
Etymology: Trematomus: Greek, trematos = hole + Greek, tomo = section, cut (Ref. 45335);  pennellii: Named after Commander Harry L.L. Pennell, R.N., Captain of the Expedition ship Terra Nova, British Antarctic Expedition 1910-1913 (Ref. 11892).   More on author: Regan.

Issue
This species is placed in the genus Pseudotrematomus in Eschmeyer (CofF ver. Sep. 2011: Ref. 88002). The species Pseudotrematomus centronotus (Regan, 1914) is recognised as valid.

Môi trường / Khí hậu / Phạm vi Sinh thái học

; Biển gần đáy; Mức độ sâu 0 - 732 m, usually 1 - 112 m (Ref. 11892).   Polar, preferred ?; 60°S - 78°S

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Southern Ocean: Scotia Arc, South Orkney Islands, Davis and Ross seas.

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 24.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 5179)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 4 - 6; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 32-35; Tia mềm vây hậu môn: 29 - 31. Brownish with 2 or 3 large dark spots, part of spinous dorsal blackish (Ref. 11892).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults live on seafloor and spawns during summer (Ref. 45168). They feed primarily on errant polychaetes, with lesser amounts of amphipods, fish eggs and mollusks.

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Dewitt, H.H., P.C. Heemstra and O. Gon, 1990. Nototheniidae. p. 279-331. In O. Gon and P.C. Heemstra (eds.) Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, South Africa. (Ref. 5179)

IUCN Red List Status (Ref. 115185)

CITES (Ref. 94142)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless
Human uses

Các nghề cá: không ích lợi (thú vị)
FAO(Publication : search) | FisheriesWiki | Biển chung quanh ta

Thêm thông tin

Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet